Så knäcker du Youtube-koden

 

Youtube har funnits ända sedan 2005. Men under de senaste 13 åren har plattformen förändrats en hel del. Många användare har dock inte hängt med och inte ändrat sitt användande i samma takt. Här ger vi dig tipsen för du ska lyckas på Youtube.

 

Det vanliga mönstret är att man har en kanal där egna filmer laddas upp. Kanske ordnar man dem i en spellista och skickar vidare länken – antingen via andra plattformar eller inbäddad på den egna webbplatsen. Använd på det sättet blir ditt Youtube-konto en slasktratt.

Men Youtube har möjlighet att vara så mycket mer. Och allt fler börjar förstå vikten av att använda Youtube som en effektiv kanal.

Så hur ska du göra för att lyckas på Youtube? Här är tre viktiga tips:

 

TIPS 1: Ta hänsyn till sökalgoritmen på Youtube på samma sätt som du tar hänsyn till SEO eller sökordsoptimering på din webb.

För att bli framgångsrik i kommunikationen är det viktigt att du förstår hur kanalen fungerar idag. Det första är Youtubes sökpotential. Eftersom kanalen är delägt av Google är det inte så konstigt att Youtube har blivit världens näst största sökmotor.

En viktig förändring de senaste åren är att ”watch time” på Youtube har fördubblats på bekostnad av vanligt TV-tittande. Dessutom har TV-kanalernas närvaro på Youtube ökat med 70 procent de senaste åren.

Det är högst troligt att dina tittare har sökt sig fram till just ditt klipp för ett specifikt syfte. Tänk på att människor tittar på Yotube på TV:n på samma sätt som TV program nu för tiden.

 

TIPS 2: Var inte rädd för att publicera längre klipp på Youtube än i dina andra kanaler.

Du har säkert hört att en video som ska ut i digitala kanaler bör hållas så kort och kärnfull som möjligt. Men det gäller faktiskt inte på Youtube.

Källa: Socialmedia Today

Som du ser i grafen ovan så är snittlängderna på Youtubes olika kategorier generellt mycket längre än normalt. Jämför tillexempel med Facebook där användarna scrollar vidare efter bara några sekunder.

Det finns flera förklaringar till siffrorna. Dels handlar det om hur vi hittar till ett specifikt inslag på Youtube, dels om att plattformen i sig inte är flödesbaserad. Även plattformens tillgänglighet spelar roll.

 

TIPS 3: Använd beprövade grepp för att bli framgångsrik.

Avslutningsvis är det viktigt att du tar hand om din kanal och lägger tid på att göra den attraktiv. Här är några saker som utmärker en framgångsrik kanal:

  • Välstrukturerad med varierat innehåll.
  • Tydliga visuella element på serieinnehåll.
  • Noggrann användning av taggar.
  • Länkar till övriga sociala kanaler implementerade och uppdaterade.
  • En relevant omslagsbild.